Aby poruszać się po mapie, przeciągaj ją myszką. Użycie przycisku scroll na myszce oraz korzystanie z przycisków plus i minus (prawy dony róg mapy) będzie odpowiednio przybliżać i oddalać widok.